Æ ØsbyPost

Øsby Idrætsforening har haft et klubblad i over 20 år, som takket være frivillig hjælp og sponsorer
deles ud til lidt over 1.000 husstande på Haderslev Næs.

ØIF er gået sammen med Øsby- og Omegns Beboerforening, Øsby Skole & Børnehus, samt Øsby og Aarø Kirker i et fælles blad, der markerer det store samarbejde man finder i lokalsamfundet.

Vinter 2020

Æ ØsbyPost

Velkommen til det nye "Æ ØsbyPost", der er et samarbejde mellem Øsby Idrætsforening, Øsby- og Omegn Beboerforening, Øsby Skole & Børnehus, samt Øsby og Aarø Kirker!

Bladet er omdelt i starten af september og ekstra kopier kan derefter findes hos Min Købmand og i Øsby Hallens cafeteria.

Læs bladet

Næste blad

I starten af april 2021

Næste deadline

1. marts 2021

Materiale til Æ ØsbyPost sendes til aeoesbypost@gmail.com

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til indhold i bladet, er du velkommen til at kontakte Dennis Enevoldsen fra Sponsorudvalget på dennis.enevoldsen@icloud.com