Generalforsamling 2020

Øsby Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 25. februar 2020

kl 18:30 - 21:00

Øsby Hallen Cafeteria

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 10 dage før afholdelsen.

Under generalforsamlingen vil foreningen være vært ved Sønderjysk pølsebord.

Vel mødt - bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne