Æ ØsbyPost

Øsby Idrætsforening har haft et klubblad i over 20 år, som takket være frivillig hjælp og sponsorer
deles ud til lidt over 1.000 husstande på Haderslev Næs.

ØIF er gået sammen med Øsby- og Omegns Beboerforening, Øsby Skole & Børnehus, samt Øsby og Aarø Kirker i et fælles blad, der markerer det store samarbejde man finder i lokalsamfundet.

Vinter 2023/2024

Æ ØsbyPost

Velkommen til det nye "Æ ØsbyPost", der er et samarbejde mellem Øsby Idrætsforening, Øsby- og Omegn Beboerforening, Øsby Skole & Børnehus, samt Øsby og Aarø Kirker!
Bladet er omdelt i starten af december og ekstra kopier kan derefter findes hos Min Købmand og i Øsby Hallens cafeteria.

Læs bladet

Næste blad

Starten af april

Næste deadline

1. marts 2024

Materiale til Æ ØsbyPost sendes til aeoesbypost@gmail.com

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til indhold i bladet, er du velkommen til at kontakte Dennis Enevoldsen fra redaktionen på dennis.enevoldsen@icloud.com