Blive medlem

For at blive medlem og benytte huset skal man være fyldt 15 år tilmeldingstidspunktet.
Medlemskab af motionshuset er personligt og må ikke overdrages eller udlånes til anden person. Medlemmer skal altid medbringe legimation og nøglebrik, da det skal fremvises på forlangende.
Medlemskab tegnes for henholdsvis 1 år, ½ år eller ¼ år.

Som medlem har du fri adgang til motionsredskaber i Motionshusets åbningstid samt til at deltage på Indoor-Cycling holdene. Endvidere giver nøglebrikken også adgang til baderummene i hallen (benyt døren ud mod sportspladsen.

Tilmelding

For at blive medlem af Motionshuset skal man på hjemmesiden tilmelde sig og foretage indbetaling. Ved tvivlsspørgsmål er man velkommen til at henvende sig til Henrik Hein tlf 21616187.

Det er kun muligt at tilmelde sig online på menuen “Tilmeld dig lige her” på denne hjemmeside.
Det er vigtigt at du opgiver korrekt tlf/mobilnr samt mail adresse.
Alle kan bede om gratis prøvetime.
Det tidsrum, hvor der er instruktører tilstede fremgår af den seddel man kan se på døren til motionshuset .

Motionshuset forbeholder sig ret til at oprette venteliste. Ønsker man at stå på venteliste, optages nye medlemmer i den rækkefølge de har henvendt sig.

Opstart

Efter tilmelding/betaling får du en sms vedr. din adgangsbrik (har du en brik men har holdt pause får du en sms når din brik atter er aktiv). Når du har modtaget adgangsbrikken har du straks adgang til Motionshuset. Brikken skal altid medbringes og holdes op foran læseren ved døren til motionshuset. Dette gælder også hvis du følges med nogen.. ALLE skal registreres ved indgangen.

For at bruge maskinerne i Motionshuset er det desuden en betingelse, at du har gennemgået en instruktørtime, hvor du sammen med instruktøren udarbejder dit eget personlige træningsprogram.

Nye medlemmer samt medlemmer der har holdt pause:
kr. 1.200,00 + 100,00 pr.år
kr.    870,00 + 100,00 pr. 1/2 år
kr.    500,00 + 100,00 pr. 1/4 år

65+ kr. 800,- pr. år

Forlængelse uden pause:
Kr. 1.200,00 pr. år  
Kr. 870,00 pr. ½ år
Kr. 500,00 pr. ¼ år

65+ kr. 700- pr. år

 

Bemærk:
Ved oprettelse betales et administrationsgebyr på kr. 100,00 . Beløbet refunderes ikke ved aflevering af adgangsbrik. Holder du en pause skal du igen betale kr. 100,00 i administrationsgebyr, når du atter starter. Det kan altså hurtigt betale sig at tegne et års medlemsskab. Ønsker du ikke længere at gøre brug af motionshuset bedes du smide din brik i postkassen ved huset.

 

Vi har ikke mulighed for at tage imod kontanter i Motionshuset, så derfor skal betaling foregå via hjemmesiden.

Der har været et ønske om, at unge over 12 og under 15 kan dyrke motionstræning i Øsby Motionshus.
Dette har bestyrelsen i ØIF nu sagt ja til på følgende vilkår:

Motionstræning for 12 – 14 årige kan kun ske ifølge med mindst én af forældrene. Det er ikke tilladt at bruge Motionshuset sammen med søskende eller 15 årige venner. Den unge vil derfor ikke få udleveret egen nøglebrik. Indmeldelse skal senest ske den dag han/hun fylder 14 år. 
Der skal være betalt kontingent som pt. udgør 600,- for et år.

Specielt for Indoor Cycling er gældende:
Den unge må ikke optage en plads hvis der på holdet er venteliste.
Instruktøren kan ikke drages til ansvar for evt. fysiske skader, da det er forældrenes ansvar. Ligeledes er instruktøren berettiget til at afvise den unge på et hold, hvis det skønnes at være til gene for enten den unge eller de øvrige på holdet.

Tilmeld

Tilmeld dig Motionshuset her. 

Hvis du har spørgsmål vedr. tilmelding så tag kontakt til en fra motionsudvalget.