Corona retningslinjer Motionshuset

Fra onsdag den 10. juni kl 10.00 (efterfølgende fra 05.00-22.00) kan Motionshuset atter benyttes efter følgende retningslinjer. Læs venligst alle punkterne igennem:

Der må max. være 5 pers. I motionsrummet ad gangen. Alle skal registrere sig ved at holde brikken op mod læseren ved indgangen. Ligeledes skal man på samme måde registrere sig når man forlader huset ved at holde brikken op mod læseren (dette giver mulighed for at spore en evt. smitte). Dvs. hvis du kommer til huset og der allerede er 5 i motionslokalet skal du forlade huset igen og vente til der atter bliver en ledig plads.

Ved brug af redskaber/maskiner skal disse afsprittes straks efter brug og mellem hver benyttelse. Ikke kun håndtag men hele maskinen. Bruger en person en maskine må man ikke benytte nabomaskinen af hensyn til afstand som skal være 2mtr.

Måtter er fjernet så hvis du har brug for måtte til gulvøvelser bedes du selv medbringe. Husk at tage den med når du forlader huset.

For indoor cycling gælder at der max må være 4 i indoor cycling lokalet. Man skal tilmelde sig et hold som man plejer.

Det er ikke muligt at benytte badefaciliteter i hallen.

Husk i øvrigt god håndhygiejne

Host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde

Har du symptomer som feber, hoste eller muskelømhed så bliv hjemme. Selv ved milde symptomer.

Er du i risikogruppe så bliv hjemme.

Husk du selv er med til at vi kan få Motionshuset til at fungere ved at bruge din sunde fornuft og overholde ovenstående retningslinjer.

Sprit hænder både når du kommer og når du går af hensyn til både dig selv og de andre brugere.

Overtrædelse/misligholdelse af ovenstående vil medføre bortvisning og tab af medlemskab.

Vi forbeholder os ret til at lukke ned igen hvis reglerne ikke overholdes.

Virtuel Indoor Cycling

Så sker det.

Vi har nu fået installeret vores virtuelle skærm til Indoor Cycling (vi kører efter instruktioner på storskærm). Der er åbnet op for booking så du kan rolig tilmelde dig. Foreløbig er der hold mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 18.15 - 19.15 men vi åbner op for flere hold efter behov. Husk at komme i god tid da du jo gerne skal sidde på cyklen og være klar fra begyndelsen :-)

Det er nu blevet meget billigere at få rørt sig i Motionshuset når man er 65+. Vi har sænket prisen fra 1200,- årligt til fremover 700,-årligt. Eneste betingelse er at du er 65+ og at du binder dig for et år. Ved nyoprettelse betaler du som alle andre grupper +100,- i oprettelse.

Børn og Motionshuset

Der har den senere tid været forældre, der har medbragt børn i Motionshuset. Vi skal hermed indskærpe at børn absolut ingen adgang har. Det kan virke generende overfor andre brugere og skulle der ske en skade, er der ingen forsikring, der dækker.

Registrering

Fra d.d. skal ALLE registrere sig når man går ind i Motionshuset. Dvs at kommer I flere på en gang skal alle holde sin adgangsbrik op foran læseren ved indgangen. Ligeledes skal brikken kunne forevises ved evt. kontrolbesøg.

Det er nemt at tilmelde sig Motionshuset. Du kan tilmelde dig i 3, 6 eller 12 måneder.

Klik for at tilmelde dig